سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامعلی معاف پوریان – کارشناسی ارشد پترولوژی
محمد پورمعافی – دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین
منصور وثوقی عابدینی – دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین

چکیده:

مطالعه سنگهای الترامافیک – مافیک شرق خط واره تربت جام – فریمان – مشهد به ارایه شواهد صحرایی و پتروگرافی منجر گردیده که از منشا خروجی تا نیمه عمیق این سنگها حکایت دارد. شواهد یاد شده همراه با مجموعه داده های ژئوشیمیایی موجود در خصوص سنگهای الترامافیک از تعلق این سنگها به سری کوماتی ایتی حکایت دارد سنگهای الکترامافیک بصورت گدازه های بالشی، برشی و توده ای مشاهده شده در حالیکه سنگهای مافیک بیشتر به صورت سیل ملاحظه می گردند و علاوه بر فابریک متفاوت با سنگهای الترامافیک معمولا حاوی مقادیر قابل توجهی کانیهای تیتانیم دار می باشند.