سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاضل ولی پور – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد ابراهیم – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی ویژگی های سنگ شناسی بازالت های مشهد که بر روی نقشه های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ مشهد و طرقبه به عنوان مجموعه ای از سنگ های مافیک معرفی شده، نمونه برداری صورت گرفته است. اینسنگ ها در بخش وسیعی از منطقه با ساختار پیلویی و گدازه های شبه سیل رخنمون دارند. این بازالت ها اکثرا اسپیلیتی شده و در اثر دگرگونی درجه پایین و واکنش متقابل با آب دریا به مجموعه کانی های رخساره شیست های سبز تبدیل شده است.
بررسی ها و مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی نشان داده است که سنگ های بازالتی منطقه مشهد عموما ماهیت توله ایتی دارند. با استفاده از ژئوشیمی عناصر اصلی و فرعی بازالت های مورد مطالعه می توان این بازالت ها را از نظر تکنونوماگمایی در قلمرو پشته های میان اقیانوسی قرار دارد.