سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی جعفرزاده – گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
محبوبه حسینی برزی – گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
هرمز قلاوند – شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب

چکیده:

زمینه ساخت (منطقه منشأ و محل نهشت ) در کنار دیگر عوامل کنترل کننده مانند آب و هوا، مسیح هم، زمین‌شناسی منطقه منشأ، محیط رسوبی به دیاژنز تأثیر بسزایی در ترکیب ماسه سگ‌ها دارد. در این مطالعه بخش ماسه سنگی اهواز از سازنده آسماری واقع در میدان نفتی اهواز از لحاظ ارتباط بین ترکیب با زمین ساخته منطقه منشأ ، آب و هوا و نه سنگ منشأ بررسی شده است. بررسی آنالیز مودال داده‌های حاصل از. شمالی به روش گزی – دیکینسون برای ۲۹ نمونه مناسبتی ماسه سنگ‌ها تشکیل آن‌ها را ساب لیتارنایت تا ساب آرکوز متمایل به کوارتز آرنایت نشان می‌دهد. داده‌های وارد شده و نمودارهای ( فرمول در متن اصلی مقاله ) و ( فرم و در متن اصلی مقاله) در محدوده در خاستگاه زمین ساختی کراتونی و چرخ رسوبی مجدد قرار گرفته‌اند. از طرف دیگر وارد نمودن این داده‌ها بر روی نمودار سه‌تایی (فرمول در متن اصلی مقاله) نمودن چهارتایی (فرمول در متن اصلی مقاله) و نمودار تغییرات لگاریتمی ( فرمول در متن اصلی مقاله) و بررسی نسبت‌های QM UN / QM NON و QP/OT منشأ دگرگونی ماسه صحنه‌ها را در درجه متوسط تا بالا و آب و هوا را مرطوب تا نیمه مرطوب و محیط رسوبی ساحلی نشان می‌دهد. این چنین نتایجی کمک دست چهارچوب مطالعات جغرافیایی قدیمی حوزه زاگرس در ایگومیوسن می‌نماید.