سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم درانی – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، مرکز بین المللی علوم و تکن
عباس مرادیان – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

توده های نفوذی جنوب غرب شهربابک، شامل انواع دونیت، ورلیت، الیوین پیروکسنیت، تراکتولیت و الیوین گابرو(مزو گابرو- ملاگابرو) می باشند. بافتهای موجود در این سنگها اغلب به صورت ادکومولا، ارتوکومولا و پوئی کلیتیک هستند.بررسی ها و مطالعات ژئوشیمیایی انجام شده بر اساس تجزیه شیمیایی به روشهایICP-MS و ICPAESنشان میدهد که توده های نفوذی این منطقه از نظر سری ماگمایی در محدوده توله ایتی قرار میگیرند. بررسی عناصر کمیاب وفرعینشان میدهد که این توده ها از عناصرLIL غنی و از عناصر HFS تهی شده اند. مقادیر کمNb در این سنگهاگویای آلایش ماگمای تشکیل دهنده آنها به وسیله مواد پوسته ای می باشد.