سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین رضوی – دانشگاه تربیت معلم تهران – دانشکده علوم – گروه زمین شناسی
زهرا سرابی میشخاصی – دانشگاه تربیت معلم تهران – دانشکده علوم – گروه زمین شناسی

چکیده:

دایکهای نشلج که در آندزیتها و توفهای ائوسن تزریق شده اند با توجه به آنالیز شیمیایی و نمودارهای مربوطه در محدوده سنگهای حد واسط تا الترابازیک واقع شده اند. ترکیب کانی شناسی آنها شامل هورنبلند، پلاژیوکلاز و پیروکسن و بافتهای اصلی این سنگها اینترگرانولر و افتیتیک می باشد. در دایکها حاشیه انجماد سریع وجود دارد که معمولا حالت میکرودیوریتی به خود می گیرد. ماگمای مولد ماهیت سابآلکالن داشته و نمونه ها در نمودار AFN در هر دو محدوده کالک آلکالن و تولئیتی (به دلیل غنی شدگی از FeO) واقع می شوند . نمودارهای عنکبوتی عناصر نادر خاکی در دیوریتها و گابروها دارای روند مشابهی هستند.