سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود علی اکبرگلکار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود عبادیان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

شکست ولتاژ یک مسئلة جدی در سیستم های قدرت است با کاهش مداوم ولتاژ و نهایتاً شکست ولتاژ شبکه برق دچار حوادث غیرعادی می شود . این پدیده ممکن است بر اثر افزایش بار در شبکه، کمبود توان راکتیو و یا قطع یک خط انتقال و قطع تولید صورت بگیرد . بر اثر افزایش مداوم بار در قسمتی از شبکه ولتاژ ابتدا به آرامی کاهش یافته و سرانجام با یک کاهش سریع روبرو شده و پدیدة شکست ولتاژ یا Voltage Collopse انجام می شود . محور اصلی تحقیقات انجام شده در این مقاله بررسی شکست ولتاژ و نقش الگوی پخش بار در وقوع پدیدة شکست ولتاژ و روشهای جلوگیری از این پدیده در شبکه قدرت می باشد .