سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین مجلس آرا – آزمایشگاه فوتونیک، دانشگاه تربیت معلم، تهران
سید روح الله حسینی، – آزمایشگاه فوتونیک، دانشگاه تربیت معلم، تهران
مسعود گروسیان – آزمایشگاه فوتونیک، دانشگاه تربیت معلم، تهران

چکیده:

در این مقاله به بررسی انتشار باریکه لیزری در محیط نورشکست و اثر خم شدگی باریکه و fanning آن م یپردازیم. ابتدا الگو های نظری موجود برای توجیه این پدیده را معرفی کرده و سپس با بررسی عددی یکی از این الگوها نقش پارامترهای مختلف را در میزان خم شدگی باریکه در بلور بررسی می کنیم. در نهایت به بررسی مولدهای مزدوج فاز اپتیکی به روش خود دمش به عنوان یکی از مهم ترین کاربردهای این پدیده می پردازیم.