سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

انوشیروان فرشیدیان فر – استادیار گروه مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد
کاوه کمالی – کارشناس گروه مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

از جمله عوامل ایجاد صداهای مزاحم در خودرو پدیدهی gear rattle درگیربکس خودرو میباشد. ارتعاشات چرخدندهها در حین rattle از نوع ارتعاشات شدیداً غیرخطی است. در این پژوهش ابتدا یک مدل ساده برای این نوع ارتعاش در گیربکس خودرو ارائه شد. سپس مدل در جعبه ابزار simulink نرمافزارMatlab شبیهسازی گردید. روشهای تحلیلی برای حل مسئله نیز بررسی شده و سرانجام با نتایج شبیهسازی مقایسه شدند. در پایان راههایی نیز جهت کاهش این نوع ارتعاشات در سیستم پیشنهاد شده است.