سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا حبیبی – کارشناس ارشد سازه های آبی
علیرضا کشاورزی – دانشیار – بخش آب – دانشکده کشاورزی – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق مشخصات ناحیه آبشستگی رسوبات و جداشدگی جریان در دهانه آبگیرهای مورب مورد بررسی آزمایشگاهی و عددی قرار گرفته است . پنج آبگیر با زوایای ٤٥، ۶۵، ۷۶، ۹۷ و۰۹ درجه در کنار یک کانال عریض نصب گردید و اثر زاویه و نسبت جریان آبگیر به جریان کانال اصلی بر نحوه آبشستگی و برخی مشخصات ناحیه جداشدگی مانند مکان، شکل و اندازه آن بررسی شد . با استفاده از آنالیز ابعادی، پارامترهای موثر بر این پدیده ها تعیین و در آزمایشات مورد بررسی قرار گرفت . آزمایشات برای چهار نسبت دبی متفاوت انجام شد . نتایج نشان داد که آبشستگی و مشخصات ناحیه جداشدگی متاثر از نسبت جریان در آبگیر می باشد . بدین طریق که در مقادیر زیاد نسبت جریان، جداشدگی در پایین دست و در مقادیر کم نسبت جریان، جداشدگی در بالادست دهانه آبگیر اتفاق می افتد . با کمک آنالیز آماری روابط مناسب بین پارامترهای مختلف بررسی شده و معرفی گردید . علاوه بر مدل آزمایشگاهی، یک مدل عددی نیز از مسئله ساخته شده و میدان جریان متلاطم با استفاده از چهار مدل تلاطمی متفاوت برای تمامی حالت های مورد بررسی، شبیه سازی شد . پس از انجام شبیه سازی عددی مقادیر سرعت های عددی و آزمایشگاهی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که میدان سرعت محاسبه شده از روش در مقایسه با سایر روش ها همخوانی بیشتری با نتایج آزمایشگاهی دارد .