سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر حسین بهروش – استادیار
محمد معلمی –

چکیده:

پدیده تعوجاج در قطعات پلاستیک تزریقی از معایب مهم بوده که با تغییر پارامتر های فرایند کاملا برطرف نمیگردد. بنابراین لازم است پیش از صرف هزینه سنگین ساخت قالب قطعه به گونه ای طراحی شود که این عیب در آن به حداقل برسد. در زمینه محاسبه اعوجاج نرم افزار های موجود میباشد که دارای قیمت گزاف بوده و دسترسی به آنها نیز مشکل میباشد. در این تحقیق به شبیه سازی و اثبات تجربی مراحل انجماد ، انقباض و خصوصا اعوجاج در قطعات پلاستیکی قالبگیری تزریقی با استفاده از نرم افزار های عمومی تحلیل تنش و کرنش پرداخته شده. مقایسه نتایج آزمایش با نتایج شبیه سازی نشان میدهد که الگوریتم طراحی شده، به خوبی پروفیل اعوجاج را پیش بینی مینماید. همچنین نتایج بیانگر اثر غالب فشار تراکم میباشد.