سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش صادقی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
مصطفی مروجی –
علیرضا ایزدی –
حمیدرضا سنایی پور –

چکیده:

دینامیک سیالات محاسباتی برای بررسی هیدرودینامیک جریان و انتقال حرارت اطراف ذرات کاتالیستی در رآکتورهای پلیمریزاسیون اولفینها در فاز گاز استفاده شده است . هیدرودینامیک جریان از حل معادلات ناویر – استوک و توزیع دما از حل معادله انرژی محاسبه می گردند. برای حل معادلات حاکم روش اجزا محدود با اعمال شرایط مرزی مناسب بکار برده شده است . برای سرعت های مختلف (۱m/s ، ۰/۷۵ ، ۰/۲) و فواصل مختلف ذرات از همدیگر ، عدد بودن بعد Nuو همین طور پروفایل دما در اطراف ذرات کروی محاسبه گردیده است . نتایج حاصل نشان می دهد که افزایش سرعت جریان سبب افزایش عدد Nu و در نتیجه افزایش ضریب انتقال حرارت و میزان انتقال حرارت کل می شود .