سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصرا… جواهری – دانشجوی دوره دکتری دانشکده علوم مهندسی آب
سیدمحمود کاشفی پور – استادیار دانشکده علوم مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – دانشیار دانشکده علوم مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق بازه ای از رودخانه کارون به طول تقریبی ۱۵۰ کیلومتر در حد فاصل شمال تا جنوب شهر اهواز انتخاب و تغییرات مورفولوژیکی حادث شده بر روی مشخصه های هندسی پلان و همچنین پراکنش و نحوه وقوع آن مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی همچنین تغییرات زمانی مشخصات هندسی پلان رودخانه و نحوه ارتباط آن با رسوب گذاری مسیر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تحلیل آماری انحنای پلان رودخانه کارون نشان داد که روند توسعه حلقه های مئاندری کارون معکوس شده و رسوب گذاری مسیر به ویژه در محل قوس های خارجی موجب کاهش انحنای رودخانه شده است. با توجه به وجود آبگیرهای متعدد در قوس های خارجی رودخانه، عملکرد این آبگیرها دچار اختلال شده و توسعه این روند همچنان ادامه دارد. این مقاله به بررسی و شناخت توصیفی مکانیزم رسوبگذاری، فرسایش و روند تغییر مورفولوژی رودخانه کارون می پردازد. تعیین مناطق حساس رودخانه از دیدگاه های فرسایش و رسوبگذاری در محدوده تحت بررسی و ارائه رهنمودهایی جهت کاهش رسوبگذاری در محل های حساس رودخانه به خصوص در محدوده ایستگاه های پمپاژ و آبگیرهای واقع بر رودخانه کارون از اهداف اصلی انجام این تحقیقبوده است.