سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب صبوری شرق – کارشناس‌ارشد مهندسی‌عمران، دانشگاه صنعتی شریف
میرمصدق جمالی – استادیاردانشکده‌ مهندسی‌عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق، مدلی عددی برای مطالعه اثر اصطکاک روی تبادل جریان دو لایه غیردائمی تهیه شده است. جریان تبادلی در اثر حذف یک مانع از کانال متصل کننده دو بدنه سیال با تفاوت چگالی اندک، ایجاد می‌شود. دبی تبادل جریان از تنگه‌ای با هندسه معین، تابعی از پارامترهای بی بعد و و است که به ترتیب طول دینامیکی تنگه، قدرت نیروهای باروتروپیک و نیروهای اصطکاکی را مشخص می‌سازند و در آن‌ها، ، H، L، T، و fb به ترتیب، شتاب ثقل تقلیل یافته، عمق تنگه، طول تنگه، پریود نیروهای باروتروپیک، دامنه سرعت باروتروپیک و ضریب مانع کف کانال می‌باشند. حل‌های عددی برای کانالی با تنگ شدگی جانبی، نشان می‌دهند که دبی متوسط جریان تبادلی در یک سیکل جزر و مد، برای یک و ثابت، با افزایش کاهش می‌یابد. مقایسه نتایج مدل با تجربیات آزمایشگاهی تبادل جریان در کانال‌هایی با عرض و عمق ثابت، ضمن تأیید مدل، نقش اختلاط را در کاهش تبادل جریان خاطر نشان می‌سازد