سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی علیزاده – کارشناس متالوژی ، شرکت صنایع هواپیما سازی ایران
علی محمد بازرگان – دانشجوی کارشناسی ارشد ، نانو مواد ، پژوهشگاه مواد و انرژی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مطالعه حاضر به بررسی پدیده تردی هیدروژنی در فرایند آبکاری الکتریکی پرداخته شد بدین منظور نمونه هایی از جنس فولاد (AMS 6415) AISI 4340تهیه گردید و مطابق استانداردهای AMS 2400, AMS2401 و سایر استانداردهای نظامی موجود آبکاری الکتریکی کادمیوم انجام و سپس در دماها و زمانهای مختلف پخت شدند.نمونه ها مطابق ASTM F519تحت آزمایش تریدی هیدروژنی قرار گرفتند.با توجه به نتایج بدست آمده محلولهای فلوئربراتی تردی هیدروژنی کمتری ایجاد کرده ولی پخت پس از آبکاری در این محلول ها الزامی است.بهترین دمای پخت برای قطعات فولادی ۱۹۶±۹/۵ °و به مدت زمان حداقل ۴ ساعت بلافاصله پس از انجام آبکاری برای محلول های فلوئربراتی است که با افزایش سختی و استحکام قطعات این زمان افزایش میابد.