سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین ترکمانی بجدنی – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی شیلات ( شرکت مهندسین مشاور آب راز بوم )
لیلا صفرخانلو – دانشجوی دکترای تخصصی شیلات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

امروزه پدیده تصرف محیط (Invasion) به عنوان یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی در اکوسیستم ها مطرح است . ورود شانه دار مهاجم Mnemiopsis leidyi در اواخر دهه ۱۹۹۰ به دریای خزر باعث ایجاد مشکلات فراوانی در این اکوسیستم گردید و با مصرف زئوپلانکتونهای این دریا، سبب کاهش تنوع و تراکم موجودات پلانکتونی و در نتیجه ذخایر ماهیان سطح زی به
خصوص ماهی کیلکا گردید . جهت حل این معضل روش کنترل بیولوژیکی انتخاب و شانه دار Beroe ovata گزینه مناسبی جهت کنترل M. leidyi معرفی گردید . جهت مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفی این گونه به خزر و بررسی امکان تغذیه B.ovataاز زئوپلانکتونهای دریای خزر، نمونه های B.ovataاز منطقه Sinop ترکیه درجنوب دریای صید و به ایران منتقل
گردید و پس از سازگاری نمونه ها با آب خزر تعداد ۴۲ نمونه جهت آزمایش تغذیه در چهار تیمار ذخیره سازی شدند . نتایج نشان دادکه B.ovata از ) Acartia tonsa زئوپلانکتون غالب خزر در فصل آزمایش ) تغذیه نکرده و با تغذیه از M.leidyi می تواند باعث کنترل تاثیرشکارگری آن بر جمعیت A.tonsa گردد و تا حد قابل توجهی مشکلات ناشی از ورود این گونه مهاجم به دریای خزر را کاهش دهد .