سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود خلیلی – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
زهرا لقمانی – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی

چکیده:

تورمالویبن یک کانی است که اغلب در بیشتر مطالعات پترولوژیکی به چشم می خورد و یک کانی پترولوژنتیکی مفید می باشد. یکی از فرایند های تورمالین زایی در سنگهای آذرین تاثیر گازهای داغ حاوی بور (B)، در مرحله پنوماتولیتیک و دگرسانی سنگهای آذرین و نهایتاً تبدیل آنها به تورمالین می باشد. این پدیده در توده های گرانیتوئیدی قلعه یقمش غرب استان یزد رخ داده است. در این مرحله علاوه بر تورمالین، کوارتز و اکسیدهای آهن نیز تشکیل شده است. تورمالین های این منطقه به توسط تجزیه میکروپروب مطالعه و از نوع تورمالینهای هیدروترمال-متاسوماتیسم تشخیص داده شدند.