سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
تعداد صفحات: ۳۵
نویسنده(ها):
محمد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه هرمزگان
داود معمار – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه هرمزگان
حسین صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تهران
سید احمد حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تبریز

چکیده:
شهربندرعباس ازمهمترین شهرهای جنوبی و مرکزیت استان هرمزگان می باشد هدف ازاین تحقیق بررسی مشکل حاشیه نشینی و ارایه راهکارهای جهت کنترل و بالا بردن کیفیت زندگی مردم این مناطق است بامروری برتمامی نظریاتی که به مسئله حاشیه نشینی پرداخته است میتوان گفت مهمترین عامل بروقوع وگسترش این پدیده مشکلات اقتصادی است چه درنظریه های مبتنی برمهاجرت به دنبال کسب درامد بالاتر به حاشیه شهرها پناه می برند و چه درنظریه های مبتنی بربوم شناسی که جدایی گزینی اجتماعات شهری را به توان اقتصادی هریک ازگروه ها درتامین مسکن و زمین نسبت میدهد عوامل اقتصادی نقش کلیدی را درظهور حاشیه نشینی بازی می کنند لذا به منظور کنترل این پدیده باید به ایجادتعادل فضایی درسطح مناطق دست یازید و ارایه برنامه های توسعه را متناسب با توانها و امکانات موجود آنها تدوین نمود