سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید هاشم پور – اداره بازرسی فنی شرکت پالایش نفت آبادان

چکیده:

بروز پدیده خزش Creep درالیاژهایی که دردمای بالا مورد بهره برداری قرار میگیرند شناخته شده می باشد و ازاین رو طراحی اینگونه قطعات بصورت طراحی گسستی Rupture Desig صورت می پذیرد و قطعه طراحی شده تنها برایمدت محاسبه شده قابلیت کاربری ایمن را دارا خواهد بود تیوب کوره ها ودیگهای بخارواحدهای صنعتی ازجمله قطعاتی هستند که طراحی آنها عموما براساس طراحی گسستی rupture design می باشد دراین طراحی عمرقطعه تابعی نمایی ازدما وفشارمی باشد بطوریکه کاهش جزئی دما و فشارعملیاتی افزایش قابل توجه عمرقطعه را بدنبال خواهدداشت