سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره صفدری – قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، پردیس دانشکده ه
غلامرضا جودکی – گروه مهندسی نقشه برداری، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، گروه

چکیده:

از ۴۰ نوع بلایای موجود در جهان ۳۱ نوع آن در کشور ما روی میدهد که خشکسالی به واسطه شدت فراوانی و گستره تحت پوشش مهمترین آنها می باشد . خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است ونه واقعه ای تصادفی و نادر. در واقع خشکسالی یک اختلال موقتی است و با خشکی تفاوت دارد چرا کهخشکی صرفا محدود به مناطقی با بارندگی اندک است و حالتی دایمی از اقلیم می باشد. درمجموع خشکسالی عبارت است از یک دوره ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن به گیاهان و کاهش عملکرد می شود و از ا ین رو جزء بلایای طبیعی نامحسوس است. با توجه به زمینه فعالیتهای محققان رشته های مختلف، تعاریف ویژه ای از خشکسالی ارائه شده که در نهایت موجب طبقه بندی و تفکیک این پدیده شده است. هواشناسان، خشکسالی را بارش کمتر از حد معمول که منجر به تغییر الگوی آب و هوایی می گردد، تعریف کرده ا ند. بنابراین خشکسالی از نظر هواشناسی اساس بهحالتی از خشکی ناشی از کمبود بارندگی اطلاق می شود. در این مقاله با توجه به تعریف هواشناسان از خشکسالی ، روش تحلیل داده های بارندگی برای ۴۸ سال داده های بارندگی شهرستان زنجان مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مجموع سالیانه داده های بارندگی کاهش محسوسی داشته به نحوی که از ۶۲۳/۸ میلیمتر در سال ۱۹۵۶ میلادی به ۳۵۴/۹ میلیمتر در سال ۲۰۰۳ میلادی رسیده است. همچنین نوسانات شدید بارندگی درمقیاسهای روزانه، فصلی و سالانه در داده های۴۸ ساله بارش شهرستان زنجان دیده می شود.