سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عرفان عباسی – کارشناس مرکز بهمن موتور
محمدرضا سلمانی – دکترای متالورژنی و عضو هیئت علمی

چکیده:

امکان زنگ زدگی در سطوح داخلی و بخصوص مواضع جوشکاری و اتصال لوله های مجموعه باک بنزین و گسترش میدان خوردگی در اطراف موضع اتصال به بدنه باک بنزین از استحکام مجموعه کاسته وهمچنین با شکل گیری محصول خوردگی با نیروی چسبندگی پائین و تلاطم طبیعی سوخت سبب حضور ذرات میکرونیزه زنگ آهن در سوخت شده و با انتقال سوخت به مجاری عبور بنزین و محفظه احتراق، ذرات اکسید فلزی موجود به عنوان یک جسم خارجی شرایط سایش در قطعات موتوری و مسدود شدن مسیر انتقال سوخت را تشدید کند، که این عیب می تواند باعث گرفتگی انژکتور ها شود و با بروز این عیب انتقال سوخت به محفظه احتراق به طور مناسب صورت نگرفته و کاهش عملکرد مفید موتور و عدم مصرف صحیح سوخت را بوجود می آورد، و در نهایت با کاهش عملکرد مفید سیستم سوخت رسانی، مسئله تعمیر و یا تعویض آنها را ضروری می سازد، از این میان قطعاتی همچون مجموعه باک بنزین، پمپ انزکتور، نازل انژکتور، پیستون ، سوپاپ و … را می توان نام برد.
بر حسب بررسی های صورت گرفته بر روی نمونه باک هایی از خودروهای ساخت داخل و وارداتی ، بروز خوردگی در لوله های مجموعه باک بنزین و دیگر اجزای سیستم سوخت رسانی مشاهده شده و از دیدگاه متالورژنی – مکانیکیمورد بررسی قرار گرفته اند، که تشدید عیب خوردگی مذکور به دلیل عدم توجه به نکات متالورژنی در فرایند انتخاب مواد، پوشش دهی، فرایند جوشکاری و نیز شرایط بنزین موجود در سطح کشور بوده . در این تحقیق بر روی لوله های مجموعه باک بنزین که شامل لوله ورودی باک بنزین، لوله هوای باک بنزینو همچنین لوله بخار بنزین بوده و دچار خوردگی شده اند، بررسی های دقیق صورت می گیرد و با شناسایی دقیق تر محصولات خوردگی، چگونگی مکانیزم خوردگی مورد مطالعه قرار می گیرد و در نهایت راه کارهای عملی جهت کاهش خودرگی و بهبود عملکرد سیستم سوخت رسانی به صورت مستدل معرفی می گردند.