سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

آرش عربشاهی – گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا جعفرزاده –

چکیده:

تخمین نرخ انتقال رسوب ساحلی همواره از مهم ترین و در عین حال مشکل ترین مراحل در طراحی سازه های دریایی، خصوصا سازه های متصل به ساحل می باشد. از جمله روابطی که به این منظور بدست آمده ،معادلات ارائه شده توسط مرکز تحقیقات مهندسی سواحل (cerc) وابسته به ارتش آمریکا می باشد اگرچه این رابطه در کشور ما بطور گسترده ای توسط مهندسین مشاور مورد استفاده قرار می گیرد، ولی درمورد صحت نتایج حاصل از این روش در سواحل ایران، هیچگاه بررسی و تحقیق جامعی انجام نگرفته است.
در تحقیق حاضر، با مطالعه و بر روی وضعیت رسوبگذاری، در بالا دست آبشکن های ساخته شده در سواحل استان بوشهر، نرخ انتقال رسوب ساحلی تخمین زده شده و با مقادیر بدست آمده از معادله cerc مقایسه گردید. به این منظور با استفاده از پروفیل توزیع رسوب در عرض منطقه شکست، بازده رسوب گیری آبشکن ها بدست آمد و سپس با استفاده ازمعادلات تغییر شکل خط ساحل در اثر وجود مانع، معادله تئوری خط ساحل بدست آمده و با واقعیت مقایسه گردید واین کار آنقدر تکرار شد تا این دو خط بر همدیگر منطبق گردید و بدین وسیله نرخ انتقال رسوب ساحلی تخمین زده شد.
از مهمترین نتایج حاصل از این تحقیق، تعیین میزان کارآیی معادله cerc در محاسهب نرخ انتقال رسوب ساحلی در سواحل استان بوشهر و همچنین تعیین زمان تداوم وزش باد در سواحل این استان می باشند.