سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هادی ایزدپناه – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل ابریشمی –

چکیده:

پیچیدگیهای و تعدد پارامترهای وارد شونده در توابع رفتاری سازه های دریایی و موج شکن ها تحت شرایط مختلف محیطی و نیز هزینه های اجرایی بالای این سازه ها و ضرورت استفاده حداکثر از آنها امری است که ضمن بالا بردن حساسیت طراحی چنین سازه هایی ضرورت استفاده از تجارت دیگران و پند گرفتن از اشکالات موجود در طراحی های پیشین را ایجاب می نماید.
در برخی موج شکن های احداث شده در استان بوشهر پدیده رسوب گذاری در محدوده بندر بحدی است که امکان سرویس دهی آنها را در مدت بسیار کوتاه ترین از عمر مفید درنظر گرفته شده برای سازه، از بین برده است و این در حالی است که تعداد دیگری از بنادر علیرغم گذشت مدت زمان زیادی از عمر آنها هنوز مشکل اساسی از این چهت پیدا نکرده اند. در تحقیق حاضر، تعدادی از موج شکن های مذکور، با شرایط متفاوت انتخاب و الگوی رسوب گذاری آنها با توجه به عوامل موثر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، نتایج بدست آمده با الگوی واقعی رسوب گذاری در محدوده بنادر مقایسه گردیده است. در این مقایسه ضمن تایید صحت الگوی واقعی در رسوب گذاری، اشکالات موجود در طراحی ها تعیین شده با توجه به تجارب بدست آمده پیشنهادات کلی جهت طراحی اولیه موج شکن ها به گونه ای که حداقل رسوب گذاری در محدوده بندر رخ دهد، ارائه گردیده است.