سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد علیدوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
سعید حدیدی مود – دکترای مکانیک شکست، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تا چند سال گذشته، مهمترین روش برای تحلیل عددی مسائل مربوط به حوزه مکانیک شکست، روش المان محدود بود. اما به علت محدودیت ها و مشکلاتی که این روش داشت، روش المان محدودگسترش یافته به عنوان جایگزین این روش برای تحلیل سازه های ترک دار به وجود آمد. در این مقاله نخست به معرفی روش المان محدود گسترش یافته پرداخته شده است. سپس به بررسی تواناییروش ذکر شده در تحلیل شکست در نمونه استاندارد شکستDCB و بررسی صحت حل تحلیلی ذکر شده برای گسترش ترک در این نمونه پرداخته می شود. تمام تحلیل های انجام شده به وسیله نرم افزارABAQUS انجام شده است.