سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی حسینی مدنی – کارشناس مهندسی – عمران سد و شبکه – مهندسین مشاور سازگار سازه

چکیده:

روانگرایی از جمله پدیده هایی است که در هنگان وقوع زلزله خرابیهای زیادی را در سازه های خاکی به بار می آورد. این پدیده به عواملی مانند رطوبت خاک، میزان تخلخل خاک و تنش چسبندگی بین لایه ای بستگی دارد.
در این مقالهبا توجه به آمار و اطلاعات رودخانه های کوشیرو و یادو – گودو که در کشور ژاپن جاری هستند،به مقایسه آنالیز آزمایشگاهی حاصل از تحلیل عددی و مقادیر مشاهداتی پرداخته می شود و پس از نتیجه گیری و دسته بندی نتایج درمورد انتخاب بهترین نوع و شکل قرارگیری دایکهای خاکی مجاور رودخانه ها پیشنهاداتی ارائه می گردد . در پایان روش تخمین روانگرایی دایک ارائه میگردد.