سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا کاخی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه عمران
محمد غفوری – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناسی

چکیده:

در این مقاله پدیده زمینلغزه در روستای درقانلو مورد بررسی قرار گرفته است. محل استقرار روستا در دامنه ارتفاعات سلسله کوههای کپه داغ شمال خراسان در ۵۰ کیلومتری شمالغرب بجنورد می باشد. این روستا بر روی یک توده لغزشی مستقر شده است. وجودترکهای کششی در قسمت فوقانی توده در محل روستا و همچنین وجود ترکهای ایجاد شده در دیوار و پی ساختمانهای مستقر بر روی تودهع نشان دهنده فعالبودن توده از نظر لغزش می باشد. بررسی های انجام شده از ظنر زمین شناسی مهندسی نشان میدهدکه حرکت و لغزش مارنهای رسی بر روی شیل و مارنهای سرچشمه و آهکهای تیرگان عامل اصلیلغزش در منطقه می باشد.