سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوق فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نفیسه عقیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله راهکارهای لازم برای بررسی پدیده سونامی و اثرهای جانبی آن بر روی سازه های دریایی ارائه شده است. پدیده سونامی بوسیله حرکت لایه ها یا بوسیله ایجاد توفانهای گل آلود در زیر دریا ایجاد می گردد. این پدیده تاثیرهای فراوانی بر روی سازه های دریایی از لحاظ امواج لرزه ای ایجاد می نماید. پدیده ذکر شده باعث ایجاد موجهای دارای دامنه بلند می گردد. این موجها بر روی سازه های دریایی تخریبهای فراوانی ایجاد می نمایند. موجها بر اثر نوسانات ناشی از محصور شدن آب در اثر حرکات لرزه ای یا تغییر مکانهای بزرگ زمین لرزه ایجاد می شوند. ارتفاع این امواج در بعضی موارد به ۲۵ متر هم رسیده است. برای بررسی پدیده سونامی مطالعاتی در ارتباط با تعیین فرکانس و نحوه خطرپذیری آن انجام شده است. برای انجام تحقیقات سه نقطه مرجع که پدیده در آنها اتفاق افتاد در نظر گرفته شده است. سپس از مدلهای عددی قدرتمند برای بررسی این پدیده استفاده شده است. هر مدل عددی باید کالیبره گردد. برای کالیبره و اجرای مدل بکار رفته نوسانات جرم و مقادیر تغییر مکان زمین لرزه مورد نیاز است. نتایج نشان می دهندکه به رغم وجود تفاوتهای ناچیز تطابق مناسبی در محاسبات وجود دارد. طی انجام محاسبات عددی مشخص می گردد که برایکاهش عملیات محاسباتی باید حداقل از مدل ۲ بعدی استفاده گردد.