سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعطاءالله حسینی – استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
رضا لطفی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد (فراگیر) جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانش

چکیده:

کشور ایران به دلیل داشتن وضعیت جغرافیایی خاص ووجود تنوع آب و هوایی مختلف، همچنین به دلیل فراوانی تغییرات زمین شناختی و ژئومورفولوژی با بلایای طبیعی گوناگون دست به گریبان است که همه ساله باعثخسارتهای و صدمات فراوانی شده است. در میان بلایای طبیعی، پدیده زمین لغزش خود را نمایان کرده است که در بعضی نقاط کشور بخصوص در استان های شمالی کشور به طور گسترده و فراوان مشاهده شده است . بروز پدیده زمین لغزش نه تنها موجب هدر رفتن حجم عظیمی از خاک در زمانی محدود می گردد، بلکه باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و مهاجرت روستائیان به شهرها می گردد. بنابراین شناخت تاثیرات حرکات توده ای به عنوان یکی از جلوه های فرسایش در تهدید مناطق مسکونی، زراعی، مخازن، سدها، جاده ها و … از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. پدیده زمین لغزش از معضلاتی است که در اجرای بسیاری از طرح های جنگلداری مشکلاتی را به وجود آورده است و باید برای نقاط حساس به لغزش راهکارهای مناسبی اتخاذ نمود. در این تحقیق پدیده زمین لغزش در سری چایباغ (حوزه تالار) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشا ن می دهد که در جهت شمالی بیشترین مساحت لغزش با ابعاد بزرگتر و در جهت جنوبی کمترین مساحت لغزش و همچنین ابعاد کمتری وجود دارد. لذا در انجام عملیات عمرانی و ایجاد هرگونه تاسیسات فنی در جبهه های شمالی جنگلهای شمال ایران باید با دقت و صرف هزینه مناسب اقدام به برنامه ریزی نمود.