سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم بروشکه – مربی پژوهشی

چکیده:

پدیده لغزش زمین به عنوان یکی از بلایای طبیعی قابل تامل بوده و شناخت مناطق با پتانسیل لغزشی از اهمیت زیادی برخوردار است، در این مقاله زمین لغزش گوگرد به عنوان یک پهنه خطر آفرین بررسی شده است . وسعت زمین لغزش قدیمی۸۷۶/۳هکتار و منشا آن تکتونیکی است که در طول زمان تثبیت گشته ولی در سال های اخیر ناپایداری های جدید در سطح ۱۹۹ هکتار اتفاق افتاده است . بررسی علل ناپایداری نشان داد که عمللکرد تکتونیک و خردشدگی سنگها، هوازدگی عمیق ناشی از حاکمیت یخبندان شدید وطولانی مدت ، نفوذ آب چشمه های پر آب بالادست بداخل پهنه حساس به فرسایش واشباع خاک ، فرسایش در پاشنه توده لغزش به دلیل وقوع سیل های با حجم و پیک بالا و شیب زیاد دامنه ای می تواند باشد. همچنین نتیجه بررسی نشان داد که خطراصلی ناشی از وقوعزمین لغزش متوجه روستای گوگرد است که با جمعیتی معادل ۱۸۰۰ نفر در سطح این توده لغزشی قراردارد و حرکت بطئی زمین باعث ایجاد شکاف و ترک در خانه ها و سیستم آبرسانی و با تغییر در توپوگرافی باعث تخریب اراضی شده است .