سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعطاءا… حسینی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی نور، گروه جنگلداری
نصرت ا… ساریخانی – دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی کرج، گروه جنگلداری

چکیده:

با توجه به پیچیدگی پدیده زمین لغزه واینکه مطالعه در آن آغاز راه می باشد و یک مسئله پژوهشی و حتی تا حدودی نوین است،پس بر آن شدیم تا در قالب یک تحقیق به بررسی آن پدیده درجاده های جنگلی کوهستانی خصوصا در منطقه نوشهر و جنگل اموزش پژوهشی خیرود کنار بپردازیم.
هدف، دستیابی و شناخت برخی عوامل ایجاد پدیده زمین لغزه، دسته بندی آنها و ارزیابی میزان حرکت در مناطق مواجه شده با این پدیده، با توجه به هزینه و امکانات تعیین شده است.
کارهای انجام شده برای رسیدن به آن هدف، انجام بعضی ازمایشهای مکانیک خاک مانند تعیین منحنی دانه بندی، درصد رطوبت خاک و حدود آتربرگ (حد روانی و حد خمیری) در پروفیلهای حفر شده در مناطق لغزشی است.
جهت ارزیابی میزان حرکت، روشی که تا حدودی جدید وکاربردی است (بنا به پیشنهاد دکتر ساریخانی) روش ژالون گذار یر خط مستقیم است . جهت انجام آن در دو ژالون در دو طرف منطقه لغزنده بطور ثابت قرار میدهیم و بین آن دو، به تعدادکافی و به فواصل معین روی متن لغزش درخط راست ژالون قرار میدهیم و در آخر آزیموت خط راست را می خوانیم. پس از بروز بارندگی شدید با داشتن ابتدا و انتهای خط راست و ازیموت آن می توان میزان حرکت افقی و عمودی احتمالی را از خط راست به سادگی اندازه گیری کرد.
در آخر با داشتن نتایج آزمایشهای مکانیک خاک می توان نقاظ اشتراک و اختلاف را بررسی و تجزیه و تحلیل کرد و نوع حرکت که از کدام نوع پدیده زمین لغزه است و حتی الامکان بعضی عوامل ایجاد آن پدید را در این منطقه تعیین نمود.
اثرات زیانبار زمین لغزه لزوم شناسایی اراضی جهت ایجاد راه الزام می نماید و پیشنهاد میشود به این مسئله توجه بیشتری مبذول گردد و مطالعات آن ادامه یابد.