سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نصراله رحیمی – کارشناس ارشد هوافضا- دانشگاه صنعتی مالک اشتر،‌ اصفهان، شاهین شهر
مهرداد بزاز زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر،‌ اصفهان، شاهین شهر

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثر سوپرکاویتاسیون در کاهش درگ بر روی چندین نمونه مختلف پرداخت شده است. در ابتدا برای یک نمونه اولیه، ارتفاع کویتی به شعاع وسیله حرکتی و همچنین ضریب درگ نمونه در عدد کاویتاسیون طراحی به دست آمده است. در مرحله‌ی بعدی برای بدست آوردن شکل نمونه مناسب، چندین نوع از دماغه‌هایی که به طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند در عدد کاویتاسیون ۰/۱ شبیه‌سازی شده و دو نمونه از آنها که مناسبتر بوده و در مجموع دارای ارتفاع ناحیه کویتی مورد نیاز و کمترین مقدار درگ می‌باشند، انتخاب شده است. این دو نمونه انتخاب شده به همراه نمونه اولیه برای اعداد کاویتاسیون بیشتر از ۰/۱ نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند و در نهایت مناسبترین نمونه از بین نمونه‌های موجود انتخاب شده است.