سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سینا فردمرادی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

پدیده ضربه قوچ از مهمترین پدیده هایی است که در ایستگاههای پمپاژ یا خطوط انتقال اتفاق می افتد. در این مقاله پس از بررسی تئوریکی پدیده، معادلات حاکم بر پدیده فوق محاسبه و روشهای حل آنها با روشهای عددی قابل استفاده در کامپیوتر توضیح داده شده و در نهایت توسط برنامه کامپیوتری زبان (++c) و به کارگیری روش مشخصه این پدیده در ایستگاه پمپاژ بررسی شده است.در روش مشخصه ابتدا معادلات دیفرانسیل جزئی به معادلات دیفرانسیلی معمولی تبدیل و سپس بوسیله روش تفاضلات محدود گویا (Explicit) حل می گردد.