سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلو
هاشم فصیحی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

یکی از پدیده های مهم در خطوط انتقال آب یا بطور کلی مجاری تحت فشار پدیده ی ضربه قوچ می باشد که درصورت عدم در نظر گرفتن تمهیداتی برای مقابله با ان امکان وارد امدن خسارات جبران ناپذیری وجودخواهد داشت از طرف دیگر محاسبات پیچیده ی مربوط به ضربه قوچ و همچنین حل معادلات مربوطه خصوصا برای طرحهای پیچیده استفاده از نر مافزارهای موجوددر این زمینه را ناگزیر کردهاست دراین مقاله سعی شده با بکارگیری این نرم افزارها راهکارهای مقابله با ایجاد چنین پدیده ای در این خط انتقالمورد بررسی قرار گیرد و نتایج در قالب پیشنهاداتی ارائه شود نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از مخزن با شیر یک طرفه در محل اولین نقطه مرتفع و شیرهای هوا در فواصل معین و نقاط مرتفع کلیه ی نیازهای شبکه را در حالت قطع پمپاژ فراهم خواهد نمود. این مطالعه همچنین نشان داد که نقش شیرهای هوا در ترکیب با سایر وسایل حفاظتی هنگام بروز پدیده ضربه قوچ مهم بوده و بایستی مورد بررسی قرارگیرد که ممکن است باعث بروز نوسانات شدید فشار درخطوط لوله گردد.