سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید جهانیان – دانشجوی دکترای تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانش
سیدعلی جزایری – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکد
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکد

چکیده:

در این تحقیق، یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی، مدلسازی ترمودینامیکی شده است. مدلسازی به شیوه دو ناحیه ای (سوخته و نسوخته) و با در نظر گرفتن سینتیک شیمیایی سوختن متان شامل ۲۰ واکنش و ۱۵ گونه شیمیایی انجام شده است. دمای شعله، آدیاباتیک و غلظت گونه های شیمیایی در ناحیه شعله تعادلی فرض شده است. تمرکز بر روی ناحیه نسوخته بوده است تا شرایط ایجاد ضربه در آن بررسی شود. برای پیش بینی ضربه از «معیار پارامتر مشخصه ضربه» (Knock Criterion) استفاده شده است. تأثیر پارامترهایی نظیر آوانس جرقه، نسبت تراکم و درصد رطوبت هوای ورودی بر روی احتمال بروز ضربه مورد تحقیق قرار گرفته است