سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
امیر کاووسی – دانشیار گروه راه و ترابری ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

پدیده چسبندگی قیر به مصالح عامل اصلی پایداری و دوام آسفالت است. چنانچه به هر دلیلی این پدیده خدشه دار شود، عریان شدگی مصالح بوجود می آید که نه تنها خود به عنوان یک خرابی محسوب می شود، بلکه می تواند زمینه را برای بروز سایر خرابی های آسفالتی فراهم نماید.
در این تحقیق بامطالعه موردی روسازی آزاد راه زنجان – قزوین که معضل عریان شدگی مصالح به وفور در آن مشاهده می شود، نمونه های مصالح آسفالت این آزاد راه تحت آزمایش های مختلف قرار گرفتند. برای پیشگیری از بروز این خرابی آهک هیدراته به عنوان عمده ترین افزودنی ضد عریان شدگی شناسایی شده و نحوه ارزیابی از طریق آزمایشات کیفی و بصری مانند آزمایش استاندارد آب جوشان و آزمایشات کمی از جمله آزمایش لاتمن اصلاح شده صورت گرفت.
از این تحقیق نتیجه گردید که چنانچه اهک هیدراته بعنوان فیلر مصالح در مخلوط به کاررود. اولاموجب تقلیل عریان شده و ثانیاً باعث افزایش انسجام، استحکام و دوام روسازی آسفالتی می شود.