سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر صمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی
ابراهیم امیری تکلدانی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
حسن رحیمی – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهارن

چکیده:

فرسایش سواحل رودخانه نه تنها موجب خسارت به اراضی مستعد کشاورزی و تاسیسات مجاور ساحل رودخانه شده بلکه رسوبات حاصل از فرسایش در برخی مواقع درصد قابل توجهی (تا۸۰%) از مجموع کل رسوبات انتقالی توسط جریان رودخانه را شامل می شوند. در این تحقیق فرسایش شدید سواحل مقاطعی از رودخانه کردان در مجاورت روستاهای عباس آباد، قاسم اباد و نجم آباد در محدوده شهرستان هشتگرد در استان تهران مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج بررسی ها حاکی از سرعت بسیار بالای عقب نشینی سالانه ساحل رودخانه در مناطق فوق و از دست رفتن حجم وسیعی از اراضی مستعد کشاورزی است، که لزوم توجه بیشتر به بحث پایداری و و تثبیت سواحل رودخانه را بیان می نماید. در این مطالعه با استفاده از نتایج آنالیز نمونه های تهیه شده از مصالح و مشخصات هندسی سواحل تخریب یافته، آنالیز پایداری ساحل توسط مدل جامع آنالیز پایداری ساحل رودخانه (EMSAR) صورت پذیرفته است. بررسی ها نشان می دهد که علت فرسایش سواحل رودخانه در مناطق مورد مطالعه، فرسایش درونیمصالح تشکیل دهنده ساحل در قسمت تحتانی و یا آبشستگی قسمت تحتانی ساحل توسط جریان رودخانه و به دنبال آن خالی شدن این ناحیه از ساحل و سقوط بلوک خاک آویزان فوقانی در اثر نیروی وزن می باشد.