سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد هوشمند زاده – کارشناس عمران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عضو باشگاه پژوهشگران
هادی معاضد – دانشیار دانشکده مهندسی و علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سیروس نظری – معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

سدها یکی ازمنابع مهم تامین آب شرب انساها هستند لذا حفظ کیفیت اب آنها ازاهمیت زیادی برخورداراست .انسان همواره تلاش کرده است تا با انجام تحقیق و پژوهش به این مهم دست یابد یکی ازخطراتی که کیفیت آب سدها را تهدید می کند لایه بندی حرارتی و مغذی شدن می باشد دراین مقاله سعی شده است تابابیان اصول و مبانی این پدیده ها مخزن سد کندک دراستان خوزستان موردمطالعه قرار گرفته و راههایی برای حفظ کیفیت آب آن ارائه شود .نتایج بیانگر آن است که با توجه به لایه بندی حرارتی شکل گرفته درسد امکان استفاده ازآبگیر پایینی و تخلیه لایه ای شورازمخزن درپایان دوره آبیاری وجود دارد میزان تخلیه بستگی به حجم ذخیره موجود درمخزن و شرایط اقلیمی آن سال دارد استفاده ازآب مخزن بابه کارگیری تمهیداتی برای کشاورزی قابل استفاده میباشد ولی کاهش بازده محصول و لزوم اختصاص بخشی ازآب برای آبشویی خاک قابل انتظارمی باشد .