سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نادر رضایی – کارشناس مرکز تحقیقات آب عضو کمیته فنی جنبه های زیست محیطی کمیته ملی س

چکیده:

با اهمیت یافتن کیفیت آب در دهه های اخیر ، مطالعه پدیده های لایه بندی حرارتی و مغذی شدن مخازن سدها از ملزومات مطالعات سدسازی می باشد . با شناخت تغییرات کیفیت آب مخزن در طول زمان و در عمق های مختلف می توان پیامدهای نامطلوباحتمالی ایجاد شده درکیفیت آب سدها راپیش بینی کرد و روش های علاج بخش را برای آن ارائه نمود.در این مقاله پدیده های لایه بندی حرارتی و مغذی شدن مخزن در سد ماملو مورد بررسی قرار گرفته است . سد ماملو درپایین دست سد ل تیان و برای تآمین آب تهران در دست مطالعه و اجرا می باشد برای شبیه سازی این پدیده ها از مدل ریاضی یک بعدی HEC-5Q استفاده شده است . با توجه به اطلاعات موجود و اندازه گیری های انجام گرفته از پارامترهای کیفیت آب ورودی در آخرین ایستگاه قبل از سد، پدیده لایه بندی و مغذی شدن با استفاده از این مدل مطالعه شده است. در این شبیه سازی پارامترهایی چون TDS, BOD, DO, PO4, NO3, NH3 و دما مورد بررسی قرار گرفته است.