سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا ارزانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه تبریز
محمودرضا کیوانی – کارشناس ارشد سازه دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در ساختمانهای بلند با سیستم سازه ای لوله ای( Tubular System ) تغییر شکل کلی سیستم در مقابل بارهای جانبی مشابه با رفتار یک تیر طره ای با مقطع جعبه ای ( Box ) می باشد، با این تفاوت که در این سیستم به علت انعطاف پذیری تیرهای در گاهی( Spandrel ) که ستونهای پیرامونی را به هم متصل نموده اند، پدیده خاصی بنام لنگی برشی( Shear Lag ) اتفاق می ا فتد، که بیانگر اختلاف رفتار کلی این سیستم با یک تیر طره با مقطع جعبه ای( Box ) می باشد. در این مقاله اثر لنگی برشی برای ساختمانهای بلند با سیستم لوله ای، تحت اثر بار جانبی از طریق آنالیزاستاتیکی معادل و با برنامه ، AAD-III ST برای ساختمانی ٢٥ طبقه با دو سیستم سازه ای لوله ای بررسی می گردد. درسیستم اول ابعاد مقاطع ستونهای محیطی مربع شکل (سیستم شماره ١)، و درسیستم دوم ابعاد مقاطع ستونهای محیطی به شکل مستطیل عریض (سیستم شماره ٢) می باشد.نتایج آنالیز استاتیکی پدیده لنگی برشی( Shear Lag ) در طبقه همکف سازه با سیستم سازه ای لوله ای را به خوبی نشان می دهد، که برای کاهش این اثرمخرب ( Shear Lag ) درسیستمهای سازه ای لوله ای استفاده ازسیستم سازه ای لوله ای (سیستم شماره ٢) توصیه می گردد