سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمحسن توفیق – دانشیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمود واعظی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسام یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از دلایل اصلی وقوع پدیده نشست در یک منطقه، برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی در آن منطقه است. برداشت حجم زیاد بوسیله چاه های حفرشده در یک منطقه احتمال ایجاد نشسترا افزایش می دهد که این خود می تواند نتایج خظرناکی به همراه داشته باشد،‌بویژه هنگامی که توزیع نشست در منطقه مورد بحث غیریکنواخت باشد. در سالهای اخیر سطح آب زیرزمینی در نقاط مختلف شهر کرمان در اثر عوامل مختلف دچار نوسان شده است. از جمله این عوامل می توان بروز پدیده خشکسالی، رشد جمعیت،‌افزایش تعداد کارخانه های صنعتی، توسعه کشاورزی در منطقه، افزایش مقدار فاضلابهای شهری و غیره را نام برد. این عوامل باعث افزایش تعداد چاههای عمیق حفر شده در اطراف شهر شده اند، به طوریکه تعداد آنها به بیش از ۱۷۰ حلقه چاه می رسد. اکثر این چاهها توسط افراد خصوصی و برای مقاصد کشاورزی یا صنعتی حفر شده اند و می توان یک تخمین کلی از میزان آب برداشت شده توسط آنها بدست آورد. مطالعات انجام شده و شواهد عینی گویای این مطلب است که شهر کرمان دچار پدیده نشست شده است. برای نمایش این نشست یک شبکه نقشه برداری متشکل از بیش از ۲۵۰ ایستگاه در نقاط مختلف شهر کرمان بکار گرفته شده و در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ برداشت شده است. برای دسترسی به اطلاعات گذشته از ایستگاه های سازمان نقشه برداری استفاده شده است. اینایستگاه ها که تعدادشان ۱۰۸ عدد می باشد در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ قرائت گردیده اند. محاسبات این اندازه گیری ها نشان می دهد که در قسمتهایی از شهر که برداشت آبهای زیرزمینی شدت بیشتری داشته است، میزان نشست به بیش از ۱۰ سانتیمتر در یک سال می رسد و در مناطقی که برداشت آبها کمتر بوده، میزان نشست کمتر از این مقدار بوده است.