سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
حامد کلوشانی – کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

واکنش قلیایی سنگدانه یا سرطان بتن تا کنون باعث وقوع خرابیهای بسیاری در سراسر دنیا در سازه های بتنی در معرض رطوبت مانند سدها، پل ها، اسکله ها و غیره شده است. در این پدیده سنگدانه های واکنش زا با قلیایی های موجود در بتن واکنش داده و سبب بروز انبساط، تنش و سرانجام ترک خوردگی بتن می شود. در این تحقیق با انجام آزمایشهای مربوط به پدیده واکنش قلیایی سنگدانه روی نمونه بتن و سنگدانه سه سد شهید رجایی، ساوه و لتیان و جمع بندی نتایج، پدیده واکنش قلیایی سنگدانه در هر کدام از این سه سد بررسی شده است.