سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالهاشم حسن نیا – کارشناس ارشد سازه، اداره کل راه و ترابری استان اصفهان
رضا اکبری – کارشناس ارشد سازه، اداره کل راه و ترابری استان اصفهان

چکیده:

پل ها از شریان های حیا تی هر کشور بوده و توجه خاصی را چه در انتخاب پارامترهای طراحی و چه در روش و شیوه های نگهداری نیازمن د می باشند . یکی از نکات قابل توجه در امر نگهداری در پل ها، توجه به شرایط محیطی و جغرافیایی پل به لحاظ تاثیر این شرایط بر سازه می باشد . پدیدة خوردگی در پل ها مساله ایً نسبتا شایع و مهمی است که بنا به دلایل متفاوتی مانند عدم توجه در امر نگهداری، تاثیر شرایط محیطی، عدم دقت کافی در ساخت و غیره ایجاد می گردد . در این مقاله به این اثرات در پل ها پرداخته شده و توصیه هایی برای بهبود امر نگهداری ارائه می گردد