سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وهاب پیروزپناه – استاد، دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز
سعید غفارزاده – کارشناس ارشد، شرکت موتورسازان
محسن فلاح – کارشناس ارشد، شرکت موتورسازان

چکیده:

در این مطالعه علل بوجود آمدن پدیده پس زدن شعله در موتور صد در صد گازسوز (Dedicated CNG) که دارای آمیزنده خارجی (External mixture) است، مورد بررسی قرار می گیرد. در این موتورها اگر مخلوط استوکیومتریک انتخاب شود امکان بروز پدیده پس زدن شعله وجود دارد. این پدیده عبارت از ادامه فرایند اشتعال تا زمان باز شدن سوپاپ دود و پس زدن آن به منیفولد هوا می باشد. این عمل باعث آسیب رسیدن به سیستم های ورودی و خروجی موتور می گردد. در این مطالعه با انجام آزمایش های تجربی و شبیه سازی فرایند اشتعال با استفاده از کد KIVAII ، برخی روشها از جمله استفاده از شمع سرد، کاهش تاخیر در اشتعال با افزایش نسبت تراکم، برای کاهش یا بطور کلی حذف کامل این پدیده ناخواسته پیشنهاد شده است.