سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر مهدی اخگر – کارشناس دانشکده مهندسی وعلم مواد
علیرضا کهن دهقان – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی و علم مواد
سیامک سراج زاده – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله پدیده پیرکرنشی دینامیکی برروی یک فولاد پرکربن مورد مطالعه قرار می گیرد به این منظور ازمایشهای کشش در درجه حرارتها و سرعت کرنشهای متفاوت انجام گرفت. نتایج بدست آمده مبین آن است که در فولاد پرکربن مورد تحقیق پیرکرنشی دینامیکی رخ میدهد و باعث تغییرات شدید در خواص مکانیکی فولادمی گردد که دلیل آن می تواند شکستن لایه های پرلیتی درحین تغییر شکل و درصد بالای کربن و نیتروژن در فاز فریت باشد همچنین محدوده دما – نرخ کرنش برای رخداد پدیده فوق در فولاد موردتحقیق مشخص گردید و مقدار انرژی اکتیواسیون لازم برای شروع فرایند پیرکرنشی دینامیکی ۷۶/۱kj/mol و برای خاتمه فرایند ۱۲۸/۴kj/mol تعیین گردید. با توجه به محاسبات انجام شده به نظر می رسد که اثر همزمان عناصر نیتروژن و کربن عامل اصلی بررخداد پدیده پیرکرنشی دینامیکی می باشد.