سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد امین ملایی – کارشناس ارشد هیدرودینامیک کشتی – سازمان صنایع دریایی
حمید زراعتگر – استادیار دانشکده کشتی سازی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله شامل تهی هی نرم افزار برای بررسی پدید هی کابلستون در شناور اثر سطحی SES‌ دارای کیسه ی صلب پاشنه می باشد. در سرعتهای بالا و امواج با ارتفاع و طول موج کم، شتا بهای عمودی با فرکانس بالا روی عرشه ی شناور اثر سطحی تجربه شده است که کابلستون نامیده م یشود. کاهش سطح این شتا بها برای موفقیت شناور اثر سطحی به عنوان یک شناور مسافربری ضروری است. از آنجایی که تاثیر تراکم پذیری بالشتک هوا بر اساس قوانین فرود اندازه گیری نمی شود، نیاز است که یک مدل ریاضی از دینامیک شناور در صفحه ی عمودی این تاثیرات را در نظر بگیرد. برای مطالع هی پدیده ی کابلستون و محاسبه ی این شتا بها، برنامه کامپیوتری به زبان فرترن نوشته شده است. برای معتبر سازی، نتایج عددی به دست آمده از این برنامه با نرم افزاری دیگر و آزمایشات با مقیاس کامل مقایسه شده است.