سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم خلیلی اردلی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، سرپرست واحد پژوهش، شرکت گاز استان چهارمح
سیدمصطفی حسینعلی پور – دانشیار، مهندسی مکانیک، شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری – واحد پژو

چکیده:

توربینهای گاز در سالهای اخیر کاربردهای گستردهای در بخش تولید انرژی الکتریکی، افزایش فشار خط در ایستگاههای انتقال گاز و . . . دارند . از معایب این توربین ها تحت تأثیر قرار گرفتن راندمان و توان خروجی توسط شرایط جوی و محیطی میباشد . به طوری که با افزایش دما و در نتیجه کاهش چگالی هوای ورودی، توان خروجی توربین به میزان قابل توجهیفت میکند که این عامل در مسیر خطوط انتقال گاز با کاهش فشار خط لوله همراه خواهد بود . در این مقاله ابتدا سیکل توربین گاز همراه با سیستم خنککن هوای ورودی به آن مدلسازی شده و با عملکرد واقعی توربین مقایسه میگردد و سپس اثر شرایط محیطی بر توان خروجی توربین بررسی میگردد . نتایج مدل برای یک نمونه واقعی از توربین گاز (واقع در ایستگاه تقویت فشار گاز نیزار – شهر قم )، تطابق خوبی با عملکرد واقعی توربین نشان میدهد . توان خروجی توربین گاز در فصول گرم سال هم در حالت واقعی و هم در حالت وجود سیستم خنککن نشان داده شده است . میزان بار سرمایش
توسط مدل کامپیوتری با توجه به شرایط محیط و منطقه محاسبه میگردد . به عنوان یک شرایط کارکرد بهینه، افزایش توان خروجی به میزان %۱۲ با مشخص بودن یک شرایط طراحی معین، مشاهده گردید