سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ولی اله علیزاده – محقق ارشد مرکز طراحی و پژوهشهای دریایی
ایرج حسینی – محقق ارشد مرکز طراحی و پژوهشهای دریایی

چکیده:

در این مقاله تحلیل جریان کاویتاسیونی یک اژدر با استفاده از روشهای عددی و نرم افزار فلوئنت انجام خواهد شد. جریان اطراف اژدر دو بعدی می باشد و چگونگی تغییر ضرایب هیدرودینامیکی لیفت، درگ و عدد اویلر می بایست بررسی گردد. کاویتاسیون یک پدیده دو فازی بسیار پیچیده بین آب وبخار آب می باشد، که شامل تغییرات فاز و اثرات ویسکوز می باشد. علی رغم تحقیقات خوبی که در این زمینه صورت گرفته است، هنوز ساختار واقعی کاویتاسیون به طور کامل شناخته شده نیست. فشارهای پایین در جریان سیال در سرعتهای بالای اتفاق می افتد، بنابراین اگر فشارجریان به اندازه کافی افت کند پدیده کاویتاسیون با ایجاد حبابهای بخار آب تحقق می یابد. این حالت دو فازی با افزایش فشار ناپدید می شود و حباب ها خیلی سریع شده کرده و منهدم می شوند.در این رابطه فیزیکدانان زیادی به تحقیق پرداخته اند که در این مقاله نیز تا اندازه ای این موضوع مطرح شده است تا بتوان محل وقوع کاویتاسیون را در یک اژدر مورد بررسی قرار داد.