سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیتا مهروی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
سعید صاحبدل فر – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
مونس حکمی زاده – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

یکی از پارامترهای موثر در فرایند دهیدروژناسیون نرمال پارافین های خطی C10-C14 به مونواولفین های بدون شاخه با کاتالیست Pt/Sn/In/Al2O3 ، میزان پراکندگی پلاتین بر روی سطح پایه است. با افزایش پراکندگی، تعداد اتم هایی که درسطح پایه قرار دارند، زیاد میشوند. در این صورت تعداد مولکول های واکنشگر جذب شده و به تبع آن سرعت واکنش افزایش می یابد.
به کمک نتایج جذب شیمیایی هیدروژن علاوه بر پراکندگی ذرات فاز فلزی، می توان اندازه قطر متوسط ذرات فلزی و تعداد مکان های فعال فلزی در دسترس که برای محاسبه فعالیت ویژه استفاده می شوند را محاسبه کرد. امروزه روش های تجزیه ای متنوعی برای بررسی کامل ساختمان کاتالیست ها و تعیین میزان پراکندگی ذرات فلز بر روی پایه متخلخل وجود دارد. و لیکن به طور عمده از روش جذب شیمیایی برای اندازه گیری میزان پراکندگی فاز فعال فلز روی پایه و میزان مساحت سطح فاز استفاده می شود. از انجایی که در این پروژه هدف از ساخت رسیدن پراکندگی بالا، در دسترس بودن فاز فلزی یا هر دو و در نتیجه مساحت سطح زیاد فلز میباشد، با استفاده از اطلاعات این آزمایش علاوه بر بهبود روش ساخت کاتالیست می توان مقدار احیاء و قابلیت احیاء گونه های کاتالیزور صنعتی را نشاندهد.
در این پژوهش ۴ نمونه کاتالیست به روش تلقیح ساخته شده و سپس خواص فیزیکی و شیمیایی این کاتالیست ها با استفاده از روش جذب شیمیایی ICP , H2/O2 مورد ارزیابی قرار گرفت.