سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی زنگی آبادی – دانشیار دانشگاه اصفهان
نرجس بختیاری – کارشناس گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

چکیده:

بخش مرکزی شهر اصفهان به دلیل برخورداری از جاذبه های فرهنیگ از نقط مهم گردشگری می باشد این بخش محور تاریخی و بزرگترین آثار عصرصفوی را دربردارد و سالیانه پذیرای جمعیت زیادی از گردشگران می باشدهمین امر بررسی وضعیت خدمات گردشگری را دربخش مرکزی ضروری می نماید مهمترین خدمات گردشگری شامل خدمات حمل ونقل اقامتی، پذیرایی و سایرخدمات گردشگری می باشد همواره کمیت و کیفیت ارایهخدمات گردشگری تاثیر مستقیمی درا فزایش تعدادگردشگر دارد هدف ازاین پژوهش معرفی جاذبه های گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان بررسی نحوه پراکنش خدمات گردشگری شناسایی ضعف و کمبودهای این نوع خدمات می باشد روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از نرم افزار GIS به توصیف و تحلیل پراکندگی خدمات گردشگری پرداخته است اطلاعات موجود از طریق مطالعه کتابخانه ای و برداشت میدانی به دست آمده است لازم است با شناخت محدودیت هایموجود در گسترش خدمات گردشگری دراین بخش جهت طراحی برنامه جامع گردشگری تهیه سیستم اطلاعات گردشگری ایجاد زیرساخت های توسعه گردشگری الکترونیک و بروز نمودن اطلاعات گردشگری اقدام گردد.