سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم کیانی صدر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست-آلودگی های محیط زیست – دانشگاه آ
عبدالرضا کرباسی –
بشری کیانی صدر –

چکیده:

یکی از منابع آلاینده‌ی هوا در شهرستان اهواز نیروگاه شهید مدحج می‌باشد و یکی از آلاینده‌های انتشار یافته توسط دودکش‌های این نیروگاه ، Nox می‌باشد. لزوم انجام مطالعات در زمینه انتشار Nox با توجه به متغیر بودن و نامطلوب بودن اثر Nox بر سلامت انسان و سایر موجودات زنده مشخص می‌شود . در این مقاله ابتدا با انجام مطالعات میدانی و سپس جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز با استفاده از مدل Screen2 غلظت Nox منتشره از دودکش واحد ۱ گازی و واحد ۲ بخاری نیروگاه شهید مدحج (منابع نقطه‌ای Nox) از فاصله ۵۰۰ متری تا ۳۰۰۰۰ متری نیروگاه (با توجه به باد غالب منطقه) بدست آمد. سپس با استفاده از نرم افزار Arc GIS (version 9x) ، مقادیر بدست آمده در فواصل مذکور و در محدوده‌ی تحت تأثیر بر روی نقشه جغرافیایی شهرستان اهواز نشان د اده شد. در واقع مناطقی که تحت تأثیر مقادیر مختلف Nox قرارگرفتند، همراه با نوع کاربریشان مشخص شدند. این مقاله می‌تواند یک منبع علمی در زمینه میزان انتشار Nox خروجی دودکش واحد ۱ گازی و واحد ۲ بخاری نیروگاه شهید مدحج اهواز (منابع نقطه‌ای Nox)، به منظور مدیریت صحیح برای اداره محیط زیست باشد.