سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعیم بنی سعید – کارشناس شرکت مهندسین مشاور دز آب ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط
محمود صابری – مشاور عالی شرکت مهندسین مشاور دز آب ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
فرامرز ترکیان – مشاور عالی شرکت مهندسین مشاور دز آب ، دکترای ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

با توجه به روابط هیدرولیکی موجود مقدار افت ارتفاع مابین واحدهای مختلف تصفیه خانه فاضلاب شوشتر محاسبه و با در نظر گرفتن افت های حاصله پروفیل هیدرولیکی این تصفیه خانه ترسیم گردید. این تصفیه خانه با فرآیند لجن فعال از نوع هوادهی گسترده در مرحله اول و متعارف در مرحله دوم طراحی شده و قرار است در شهر شوشتر واقع در شمال استان خوزستان احداث شود. واحدهای اصلی این تصفیه خانه در مرحله اول ساخت شامل حوضچه ورودی ، واحد آشغالگیری ، واحد دانه گیری ، حوضچه های هوادهی ، حوضچه های ته نشینی ثانویه ، واحد کلر زنی و لاگونهای ذخیره لجن بوده و بصورت لجن فعال از نوع هوادهی گسترده مورد بهره برداری قرار می گیرد . در مرحله دوم حوضچه های ته نشینی اولیه ساخته شده و تصفیه خانه از هوادهی گسترده به نوع متعارف تبدیل می شود . در این مرحله واحدهای تصفیه لجن که شامل حوضچه های تغلیظ لجن واحد هضم بیهوازی لجن ، واحد فیلترهای فشاری ساخته شده و از لاگونها برای ذخیره لجن تثبیت شده استفاده خواهد شد. برای محاسبه مقدار افت مابین کلیه واحدهای تصفیه خانه از روابط موجود هیدرولیکی استفاده گردید. مجموع افت مابین کلیه واحدها با احتساب واحدهای مرحله دوم برابر با ۴/۸۴ متر در جریان متوسط و ۴/۷۴ متر در جریان حداکثر بوده است . افت های محاسبه شده مابین واحدهایی است که بصورت ثقلی تنها فاضلاب را انتقال می دهند . همچنین در این تصفیه خانه لجن بوسیله ایستگاههای پمپاژ در نظر گرفته شده به واحدهای تغلیظ لجن ، هاضم بیهوازی لجن و فیلترهای فشاری جهت آبگیری انتقال داده می شود.